onpartijdig en onafhankelijk
[Home] [info] [Disclaimer] [Contact]
In Limburg komen mensen graag samen om te feesten, te smullen, te spelen of te genieten van muziek en dans. En overal vinden we daar gebruiken en rituelen in terug. Dat is deel van ons erfgoed: praktijken van vroeger, die we vandaag actief beleven, en graag willen doorgeven voor de toe­komst. Ons erfgoed zit ook in verhalen en liederen, in het werk van ambachtslui, kwekers, natuurbeschermers en kunstenaars. Het is van jong en oud, van hier en ginder, van oude en nieuwe Limburgers. Kortom: van ons allemaal.

Met het project BELEVING brengen we 100 levende gebruiken en tradities in Limburg in kaart en beeld. In de trailer  krijg je alvast een idee wat we daarmee bedoelen. Het gaat over gewoonten en praktijken uit het leven van alledag, van bleke en donkere Limburgers, over jong en oud, van hier en van ginds, in dorpen en in steden. BELEVING wil een honderdtal levende tradities tussen nu en begin 2024 verzamelen, beschrijven, filmen, in de belangstelling brengen en tonen op Haspengouw.TV en andere mediakanalen.


OPROEP
1.
Ben jij trekker of lid van een team dat een gebruik in ere houdt, telkens weer organiseert of uitvoert, iets waar jullie fier op zijn: laat het ons weten via een mail naar beleving@volkskunde-limburg.be 
2.
Wil jij graag als vrijwilliger meewerken om als reporter tradities te gaan bekijken en te beschrijven in woord en beeld? Geef een seintje en je wordt uitgenodigd voor een infosessie en gratis opleiding.
mail naar beleving@volkskunde-limburg.be 

Info vind je ook op :
www.volkskunde-limburg.be/100tradities
www.facebook.com/100limburgsetradities
www.instagram.com/100_limburgse_tradities

Het Limburgs Volkskundig Genootschap verzamelde een tiental organisaties die in Limburg bezig zijn met erfgoed en volkscultuur.
Haspengouw.TV werd aangezocht als mediapartner en zal de reportages realiseren van de geselecteerde tradities. Wie de andere partners zijn kan je hier lezen.
Wil je meer weten over dit project? BELEVING is ook een letterwoord, het staat voor BEelden van LEvende Volkscultuur In Nieuwe Gedaanten. Een projectbeschrijving  vind je hier.

BELEVING is door het Vlaamse ministerie van Cultuur goedgekeurd en gefinancierd, naast de inbreng van de partners.

klik hier voor de trailer
In deze reportage stelt projectcoördinator Pieter Neirinckx het initiatief voor én maken we kennis met "Smigus-dyngus'. Witold Pasternal geeft tekst en uitleg bij deze bijzondere traditie, die ook bij de Poolse gemeenschap in Limburg erg populair is.